Jäsenyys

Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y:n jäseneksi on mahdollista päästä:

jos on asunut yhden (1) vuoden paikkakunnalla,

(Yhdistykselle metsästysalueita hankkiva/luovuttava hakija käsitellään tapauskohtaisesti poikkeavalla menettelytavalla.)

Jäsenanomukset käsitellään yleisessä kokouksessa, joita pidetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Vuosikokous kevättalvella maaliskuun loppuun mennessä sekä kesäkokous hyvissä ajoin ennen metsästyskauden alkua.

Hakijan tulee täyttää yhdistyksen jäsenanomuskaavake, jossa hän hyväksyy sen, että jäsenyys lakkaa jos/kun hän muuttaa pois Kempeleestä.

Anomuksen liitteenä tulee olla virkatodistus. Hakemukset voi laittaa myös sähköpostilla osoitteeseen:  jasenkempele@gmail.com

Hakemus tulostettavassa muodossa: Jäsenanomus PDF

 

Jäsenanomus:

Anon Kempeleen Metsästys- ja Kennelyhdistys r.y:n jäsenyyttä.
Olen asunut Kempeleessä ___/___._______ alkaen.

Liittyessäni yhdistyksen jäseneksi pyrin edesauttamaan yhdistyksen metsästysalueiden hankintaa.

________________________ omistaa metsästysalueeksi soveltuvaa aluetta ______ha ja vuokraa sen yhdistykselle metsästysalueeksi liittyessäni yhdistyksen jäseneksi.

Sitoudun noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

HYVÄKSYN, ETTÄ JÄSENYYTENI LAKKAA MUUTTAESSANI POIS KEMPELEESTÄ.

Jäsenyyden koeaika on kaksi vuotta, jona aikana johtokunnalla on oikeus päättää jäsenyyden lakkaamisesta kuultuaan ensin jäsenen selvityksen erottamiseen aiheuttavasta asiasta.

Anojan nimi:__________________________________________

Synt.aika:_____________________________________________

Lähiosoite:____________________________________________

Postino+toimip:________________________________________

Sähköposti: _______________________________________

Kempeleessä _____/_____.___________.

________________________________
allekirj.

LIITE Virkatodistus (vaaditaan ehdottomasti)